İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

17 Ocak 2023

İşbu genel şartların (bundan böyle "Genel Şartlar") amacı, web sitesinin https://varant.bnpparibas.com.tr ("Web Sitesi") Web Sitesine erişen herhangi bir kullanıcı (bundan böyle "Kullanıcı") tarafından erişimine, kullanımına ve çalıştırılmasına ilişkin koşullara yönelik bir çerçevenin ortaya konmasıdır. İşbu genel şartlar, bu web sitesinde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin alımı için geçerli olmayacaktır. Bu ürün ve hizmetler ilgili ürün şartlarına tabi olacaklardır. Genel Şartlarda değişiklik yapılması halinde, BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) tarafından Genel Şartlara ilişkin güncellemenin tarihi Web Sitesinde belirtilecektir.

MADDE 1 MUHATAPLAR Web Sitesindeki bilgiler sadece Türkiye'de yerleşik olan şahıslara yöneliktir. Kullanıcı, Türkiye'de artık yerleşik olmaması halinde bu web sitelerini kullanmamayı taahhüt etmektedir. Bu web sitesindeki menkul kıymetler, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ABD'li şahısların yararına olmak üzere, teklife veya satışa konu edilmemektedir. Bu bağlamda, ABD'li şahıslar, 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Kanunu'nun S Düzenlemesi kapsamında tanımlanmakta olan şahıslardır ve bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik olan şahısları ve Amerikan sermayesini ve ortaklıklarını kapsamaktadır.

MADDE 2 ERİŞİM / WEB SİTESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ Kullanıcı, Web Sitesine erişim ve kullanım için yetkinliğe ve araçlara sahip olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, İnternet'te yazışmaların gizliliğinin garanti edilmediğinin ve kendi verilerinin ve teknik ortamının (bilhassa, bilgisayarlar, yazılımlar, ağ ekipmanları ve hizmete ve/veya bilgilere erişmek veya hizmeti/bilgileri kullanmak için kullanılan ekipmanlar) korunması için tüm uygun tedbirlerin Kullanıcı tarafından alınması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Bu cihetle, BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) Web Sitesindeki belgelerin veya bilgilerin kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlar dolayısıyla herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca, Kullanıcı, herhangi bir bilgisayar sistemine hileli olarak girilmesi veya herhangi bir bilgisayar sisteminde hileli olarak kalınması, bu tür bir sistemin işleyişinin engellenmesi veya bozulması veya herhangi bir bilgisayar sistemine hileli olarak veri girilmesi veya herhangi bir bilgisayar sistemindeki verilerin hileli olarak değiştirilmesi suçunun cezaya tabi olduğunun bilincinde olmalıdır. BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.), Web Sitesinin makul bir seviyede çalışmasının ve Web Sitesinin makul bir seviyede kullanılabilir halde olmasının sürdürülmesi için elinden gelen gayreti sarf edecektir. BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.), Kullanıcı tarafından Web Sitesine erişimi ve Kullanıcı tarafından Web Sitesinin kullanımını bakım veya değişiklik amaçlı olarak dilediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın kısıtlama hakkına sahiptir. Bu bakım veya güncelleme çalışmaları sebebiyle erişim kesintisi halinde BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.)'ye herhangi bir sorumluluk yüklenemez. BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.), ağdaki veya sunuculardaki herhangi bir arızadan veya Web Sitesine erişimi engelleyebilecek veya Web Sitesine erişime zarar verebilecek olan, makul kontrolü dışındaki herhangi bir diğer olaydan dolayı sorumlu olmayacaktır. BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.), Web Sitesinin sunulması ile bağlantılı olarak İnternet erişimi sağlayıcılarına veya üçüncü taraflarca barındırılan içeriğe atfedilebilir nitelikteki arızalardan dolayı sorumlu değildir.

MADDE 3 MENKUL KIYMETLERİN ALIMINA YÖNELİK TEKLİF OLMAMASI Bu Web Sitesinde yer alan bilgiler, BNP Paribas veya BNP Paribas'ın bağlı ortaklıkları tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere iştirak taahhüdünde bulunulmasına, bu menkul kıymetlerin satın alınmasına veya satışına yönelik bir teklif teşkil etmemektedir. Söz konusu bilgiler, bir teklif veya teklif daveti olmamakla birlikte, sadece bilgilendirme amaçlıdır.

MADDE 4 TAVSİYE OLMAMASI, BİLGİLENDİRME SÖZLEŞMESİ OLMAMASI Kullanıcı ile BNP Paribas Grubu şirketleri herhangi bir sözleşme ilişkisine sahip olmayacaklardır. Bu sayfalarda yer alan bilgiler sözleşme ilişkisi dışında sunulmaktadır ve tavsiyeye veya bilgilendirmeye yönelik sözleşme ilişkisi teşkil etmeyecektir. Yatırımcılar, bu Web Sitesinde tanımlanan menkul kıymetleri doğrudan BNP Paribas'tan değil, sadece bir aracı kurum vasıtasıyla satın alabilir veya satabilirler. Bu Web Sitesindeki bilgiler ve Kullanıcının web sitesinde belirtilen telefon numarası ("yardım hattı") üzerinden aldığı bilgiler herhangi bir yatırım, vergi tavsiyesi veya diğer türden tavsiye içermemektedir. Söz konusu bilgilerde, yatırım amaçlarına ve risk eğilimine ilişkin olarak Kullanıcının kendine özgü durumu dikkate alınmamaktadır. Söz konusu bilgiler, herhangi bir münferit durumda satın alma kararı öncesinde herhangi bir yatırım danışmanı, Kullanıcının bankası veya diğer vergi veya finansal danışmanı tarafından verilmesi gereken tavsiyelerin yerini almamaktadır.

MADDE 5 FİNANSAL ANALİZ OLMAMASI Web sitesinde sunulan bilgiler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin finansal araçlara ilişkin 15 Mayıs 2014 tarihli 2014/65/AB sayılı Direktifi (MiFID II) kapsamındaki anlam dahilinde "finansal analiz" teşkil etmemekte ve finansal analizin tarafsızlığının sağlanmasına yönelik yasal gerekliliklere uygun nitelikte olmayıp, finansal analizlerin yayınlanması öncesinde alım-satıma yönelik herhangi bir yasaklamaya tabi değildir.

MADDE 6 RİSK BİLDİRİMİ BNP Paribas, web sitesinde sunulan ürünlere yapılan yatırımların kullanılan anaparanın tamamen kaybına yol açabilecek yüksek risklere tabi olduğuna dikkat çekmek ister. Bu doğrultuda, bu ürünler her kullanıcı için eşit ölçüde uygun değildir.

MADDE 7 MENKUL KIYMETLER İZAHNAMESİ Herhangi bir Kullanıcının bu web sitesinde tanımlanan menkul kıymetleri satın almayı değerlendirmesi halinde, söz konusu Kullanıcı tarafından, menkul kıymetlerin satın alınması öncesinde, menkul kıymetlerin özelliklerinin yanı sıra bu menkul kıymetler ve ihraççı ile ilişkili risklere ilişkin olarak, mevcut olması halinde eklemeler ile güncellenmiş haldeki temel izahnamede (birlikte "Menkul Kıymetler İzahnamesi") yer alan kanunen bağlayıcı nihai şartları okuması gerekmektedir. Menkul Kıymetler İzahnamesi https://varant.bnpparibas.com.tr'den indirilebilir ve ihraççının ofisinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

MADDE 8 FİYAT BİLGİLERİ VE ANA VERİLER Bu Web Sitesindeki fiyat bilgileri genellikle (Reuters gibi) farklı sağlayıcılardan alınmakla birlikte BNP Paribas tarafından da hesaplanabilir. Menkul kıymetlerin veya dayanak varlıkların güncel fiyatları, ilgili borsaların veya finansal bilgi sağlayıcılarının kurallarına bağlı olarak gecikmeli esasta gösterilebilecektir. Bilhassa dayanak varlığın geçmiş değer gelişimlerine ilişkin bilgiler olmak üzere, daha fazla fiyat bilgisine, ilgili menkul kıymetlere ilişkin Menkul Kıymetler İzahnamesinde yer alan referanstan ("İzahname" linkini bakınız) ulaşılabilir, ilgili Menkul Kıymetler İzahnamesinin içeriğinden ilgili ihraççı sorumludur. BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) içerikten sorumlu değildir. Geçmiş performans, dayanak varlığın veya menkul kıymetlerin gelecekteki performansına yönelik güvenilir bir gösterge teşkil etmez. BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.), yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir ve söz konusu bilgilerde dilediği zaman (makable şamil tesir de dahil) değişiklik yapabilir. Aynı husus, geçmiş fiyat gelişimlerine, dayanaklara ilişkin bilgiler ile getirilere, risk tamponlarına, bariyer seviyelerine, belirli seviyelere veya eşiklere ilişkin boşluklara, Web Sitesinde yer verilen ana verilere ve diğer fiyatlara ve tanımlayıcılara ilişkin ilgili değişken ürünle ilgili bilgiler için de geçerlidir. Sadece ilgili Menkul Kıymetler İzahnamesine göre ilgili oranlar ilgilidir.

MADDE 9 İÇERİK BAKIMINDAN GARANTİ OLMAMASI Bu Web Sitesinde yer alan bilgiler, BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) tarafından güvenilir olduğu değerlendirilen kaynaklardan gelmekte ve BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.)'nin bilgisi dahilinde derlenmektedir. Herhangi bir Kullanıcı tarafından içeriğin yanlış veya eksik bulunması halinde, söz konusu Kullanıcı tarafından BNP Paribas'a bir kanıt sunulması talep edilir. Söz konusu kanıtla veya başka bir şekilde BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) tarafından içeriğin yanlış veya eksik olduğunun değerlendirilmesi halinde, BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) tarafından söz konusu bilgi şüphesiz düzeltilecek veya silinecektir. Üçüncü taraf tespitleri ve değerlendirmeleri, ilgili yazarın belirtilen hazırlama anındaki görüşlerini yansıtır. BNP Paribas'ın görüşleri ile aynı doğrultuda olmaları gerekmemekle birlikte, bu tespit ve değerlendirmelerin BNP Paribas'ın görüşlerinin tersine olması dahi söz konusu olabilir.

MADDE 10 ÇIKAR ÇATIŞMALARI BNP Paribas tarafından zaman zaman finansal riskten korunmalı amaçlı olarak veya başka amaçlar doğrultusunda menkul kıymetlerin, malların, vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinin alındığı ve satıldığı veya bu menkul kıymetler ile aynı veya bu menkul kıymetler ile ilgili uzun veya kısa pozisyonların elde bulundurulduğu unutulmamalıdır. Bu durum menkul kıymetlerin değerine etki edebilecektir. BNP Paribas aynı zamanda dayanak varlıkların hesaplama kuruluşu veya sponsoru da olabilecek ve bu sıfatla menkul kıymetlerin değerini tespit edebilecektir.

MADDE 11 FİKRİ MÜLKİYET Sitede ve sitenin yapısında yayınlanan [BNP Paribas]'ın markalarıın, logoların, grafiklerin, fotoğrafların, animasyonların, videoların, senaryoların ve metinlerin mülkiyeti [BNP Paribas]'a aittir veya bu mülkiyetler üçüncü taraflarca lisanlandırılmıştır. Bu tür içerik, [BNP Paribas]'ın veya lisans verenlerin sahip oldukları telifhakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakları ve ilgili haklar ile korunacak ve BNP Paribas'ın veya lisans verenlerinin açık izni olmadan çoğaltılmayacak, kullanılmayacak veya temsil edilmeyecek veya yasal işlemlerle karşı karşıya kalmayacaklardır. Bilhassa, Sitenin içeriği veya Sitenin içeriğinin herhangi bir kısmı, duruma bazlı olarak BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.)'nin yazılı ön izni olmadan Kullanıcı tarafından değiştirilmeyecek, kopyalanmayacak, çoğaltılmayacak, indirilmeyecek, dağıtılmayacak, aktarılmayacak, ticari olarak söz konusu içerikten veya söz konusu içeriğin herhangi bir kısmından ticari olarak yararlanılmayacak veya söz konusu içerik veya söz konusu içeriğin herhangi bir kısmı başka bir şekilde dağıtıma konu edilmeyecektir. Kullanıcı, yürürlükteki düzenlemeler kapsamında açık bir şekilde cevaz verilmesi hariç olmak üzere, Web Sitesine herhangi bir şekilde zarar vermemeyi veya zarar vermeye teşebbüs etmemeyi ve korumaya tabi içeriğe ulaşma veya korumaya tabi içeriği erişilir kılma, Web Sitesini kullanılamaz hale getirme, Web Sitesini veya Web Sitesinin herhangi bir kısmını ayırma veya kaynak koduna dönüştürme veya ters mühendislik amaçlı herhangi bir yazılımı veya herhangi bir türden bilgisayar programını kullanmamayı taahhüt etmektedir.

MADDE 12 HİPERLİNKLER VE ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİKLER Web Sitesinde mevcut olan hiperlinkler BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) tarafından yayınlanmayan üçüncü taraf sitelere yönlendirme yapabilir. Bu hiperlinkler sadece İnternet kaynaklarının kullanımını kolaylaştırmak için sunulmaktadır. Kullanıcı, bu linkleri kullanması halinde Web Sitesinden ayrılır ve söz konusu üçüncü taraf siteleri riski kendine ait olacak şekilde veya söz konusu sitelerin tabi olduğu koşullara uygun olarak kullanmayı kabul eder. BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) bu hiperlinklerden dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 13 KİŞİSEL VERİLER VE ÇEREZLER 13.1 Kişisel Veriler Web Sitesinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere, BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) tarafından Kullanıcıya ait kişisel verilerin toplanması ve böylelikle BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.)'nin sorumlu olduğu (daha fazla bilgi için https://varant.bnpparibas.com.tr/privacy/ adresinde yer almakta olan BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage) Veri Koruma Bildirimine tıklayın) veri işleme yürütülmesi muhtemeldir.

13.2 Çerezler Web Sitesinde gezinirken, Kullanıcı tarafından yapılan seçimlere tabi olarak Kullanıcının ekipmanına çerezler yerleştirilebilecek ve Kullanıcı tarafından bu seçimler dilediği zaman değiştirilebilecektir. Çerezler ve etkileri hakkında daha fazla bilgi için, BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.), Kullanıcıyı, https://cib.bnpparibas/cookies-policy/ adresinde yer alan BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.)'ın çerez politikasına başvurmaya davet eder.

MADDE 14 UYGULANACAK HUKUK / YETKİLİ MAHKEME İşbu Genel Şartlar Fransız Hukukuna tabi olacak ve Fransız Hukukuna uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır. Dostane yollarla çözüme varılamaması halinde, uyuşmazlıklar açık bir şekilde (kanunen cevaz verildiği kadarıyla) yetkili mahkemelere havale edilecektir.

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön