İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

VERİ KORUMA BİLDİRİMİ İLETİSİ

Son Güncelleme 9 Mayıs 2024

Kişisel verilerinizin korunması, https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf adresinde yer almakta olan Kişisel Verileri Koruma Yönetmeliğinde bu konuda güçlü ilkeler benimsemiş olan BNP Paribas Grubu için önem arz etmektedir.

İşbu Veri Koruma Bildirimi, tarafınıza (2.Maddede daha detaylı olarak tanımlanmaktadır) BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (önceki ünvanı ile BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) (“tarafımız”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin şeffaf ve detaylı bilgiler sunmaktadır.

Tarafımız, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyetlerimize ilişkin olarak kişisel verilerinizin toplanmasından ve işlenmesinden sorumludur. İşbu Veri Koruma Bildiriminin amacı, tarafımızca tarafınız hakkındaki hangi kişisel bilgilerin toplandığı, bu verilerin tarafımızca kullanılma ve paylaşılma sebepleri, bu verilerin tarafımızca ne süreliğine tutulduğu, hangi haklara sahip olduğunuz ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz hakkında tarafınıza bilgi vermektir.

Belirli bir ürün veya hizmet için başvurduğunuzda, gerektiğinde daha fazla bilgi verilebilecektir.

 1. TARAFIMIZCA HAKKINIZDA HANGİ KİŞİSEL VERİLER KULLANILIYOR?

Tarafınızın kimliğini tespit eden veya tarafınızın kimliğinin tespit edilmesine imkan veren bilgiler anlamına gelmek üzere, kişisel verileriniz tarafımızca faaliyetlerimiz çerçevesinde gerekli olduğu ölçüde toplanmakta ve kullanılmaktadır. Tarafımızca, tarafınız hakkında, aşağıdakileri içerecek şekilde çeşitli türlerden kişisel veriler toplanmaktadır:

 • kimlik tespiti bilgileri (örneğin, ad soyad);
 • iletişim bilgileri özel veya mesleki (örneğin, posta ve e-posta adresi, telefon numarası);
 • tarafımızla, İnternet web sitelerimizle, uygulamalarımızla, sosyal medya sayfalarımızla, (çerezler, çevrimiçi hizmetlere bağlantı, IP adresi gibi bağlantı ve izleme verileri) olan etkileşimlerinizden
 • cihazınız hakkındaki bilgiler (IP adresi)

Herhangi bir yasal yükümlülük kapsamında gerekli olmadığı sürece, tarafımızca; ırksal veya etnik kökenlerinize, siyasi görüşlerinize, dini ve felsefi inançlarınıza, sendika üyeliğinize, genetik verilerinize veya cinsel yaşamınıza veya cinsel yöneliminize ilişkin veriler gibi diğer hassas kişisel veriler asla talep edilmemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN VE HANGİ DAYANAKLARLA KULLANIYORUZ?

Bu bölümde, kişisel verilerinizi nasıl ve neden kullandığımızı açıklamakta ve dikkatinizi, sizin için daha etkili olabileceğini değerlendirdiğimiz ve bazı hallerde rızanızı gerektirebilecek bazı veri işleme hallerine çekmekteyiz.

a. Meşru menfaatimizi karşılamak için

Her halükarda, meşru menfaatimiz orantılı kalmakta ve dengeleme testi ile menfaatlerinizin veya temel haklarınızın korunduğu tarafımızca doğrulanmaktadır. Söz konusu dengeleme testi hakkında daha fazla bilgi almak istemeniz halinde, aşağıdaki "Bizimle nasıl temas kurabilirsiniz ?" başlıklı 7.Maddede yer alan iletişim bilgilerini kullanarak tarafımızla temas kurabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (AEA) kaynaklı herhangi bir AEA dışı ülkeye gerçekleştirilen uluslararası aktarımlar halinde, kişisel verilerinizin aktarılması söz konusu olabilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından herhangi bir AEA dışı ülkenin yeterli seviyede veri koruma sağlar olarak kabul edildiği hallerde, kişisel verileriniz bu esasa dayalı olarak aktarılabilecektir.

Koruma seviyesinin Avrupa Komisyonu tarafından yeterli kabul edilmediği AEA dışı ülkelere gerçekleştirilen aktarımlar için, tarafımızca, belirli duruma yönelik olarak geçerli olan istisnaya istinat edilecek (örneğin, söz konusu aktarımın, herhangi bir uluslararası ödeme yapılması sırasında olması gibi tarafınızla olan sözleşmemizin yerine getirilmesi için gerekli olması) veya kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak üzere aşağıdaki koruyucu önlemlerden biri uygulanacaktır:

• Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddeleri;

• Bağlayıcı şirket kuralları.

Bu koruyucu önlemlerin bir suretini veya nerelerde mevcut oldukları hakkında daha fazla bilgi almak için tarafımıza, 7.Maddede belirtilen adrese, yazılı bir talep gönderebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE SÜREYLE ELDE TUTUYORUZ?

Tarafımızca kişisel verileriniz, geçerli kanunlara ve düzenlemelere riayet edilmesi için gereken süre veya gerektiği şekilde hesap işletimi, müşteri ilişki yönetiminin kolaylaştırılması ve kanuni hak taleplerine veya düzenleyici makamların taleplerine yanıt verilmesi gibi çalışma şartlarımıza ilişkin diğer süre boyunca elde tutulacaktır.

 1. HAKLARINIZ NELERDİR VE HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Geçerli düzenlemelere uygun olarak ve uygulanabildiği hallerde olmak üzere aşağıdaki haklara sahipsiniz:

•Erişim hakkı: kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bilgileri ve bu kişisel verilerin bir kopyasını alabilirsiniz.

•Düzeltme hakkı: kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olduğunu düşünmeniz halinde, söz konusu kişisel verilerde buna göre değişiklik yapılmasını talep edebilirsiniz.

•Silme hakkı: kanunen cevaz verildiği ölçüde olmak üzere, kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

•Kısıtlama hakkı: kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

•İtiraz hakkı: içerisinde bulunduğunuz belirli duruma ilişkin gerekçelere dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Doğrudan pazarlamaya ilişkin profil çıkarmayı da içermek üzere, doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek üzere mutlak hakka sahipsiniz.

•Rızanızı geri alma hakkı: kişisel verilerinizin işlenmesi için rıza vermiş olduğunuz hallerde, rızanızı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

•Veri taşınabilirliği hakkı: kanunen uygulanabildiği hallerde olmak üzere, tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin tarafınıza iade edilmesini veya teknik olarak uygulanabildiğinde herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda listesi verilen hakları kullanmak istemeniz halinde, lütfen varant@tebyatirim.com.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz. Gerektiğinde kimlik tespiti amaçlı kullanılmak üzere, kimlik belgenizin taranmış bir kopyasına/fotokopisine e-postada yer veriniz.

Geçerli düzenlemeye uygun olarak, yukarıdaki haklarınıza ek olarak aynı zamanda yetkili denetleyici makam nezdinde şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

 1. BU VERİ KORUMA BİLDİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ?

Sürekli teknolojik değişimlerin olduğu bir dünyada bu Veri Koruma Bildirimini düzenli olarak güncellememiz gerekebilecektir.

Tarafınızı, bu bildirimin en son versiyonunu çevrimiçi olarak gözden geçirmeye davet etmekteyiz ve tarafınızı, önemli değişiklikler hakkında web sitemiz üzerinden veya diğer mutat iletişim kanalları vasıtasıyla haberdar edeceğiz.

 1. BİZİMLE NASIL TEMAS KURABİLİRSİNİZ?

İşbu Veri Koruma Bildirimi kapsamında kişisel verilerinizin tarafımızca kullanımına ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen varant@tebyatirim.com.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Çerezler ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi almak istemeniz halinde lütfen varant@tebyatirim.com.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön